Trafikant opplevelse

teori og metode

Utvikling av teori og metode for å løfte kunnskap og innsikt er nødvendig hvis verden skal bringes framover.

Rapporten er en beskrivelse av teori og metode for trafikantens opplevelse. Variasjon og stimuli gir økt årvåkenhet og med det redusert antall ulykker.

I analysen på strekningen Kolomoen – Ulsberg så har strekninger med høy grad av stimuli ca 12 % lavere ulykkesfrekvens enn strekninger med lav stimuli. Vi studerte et tidsrom på over 10 år og 600 ulykker av alle slag. Stimuli av trafikanter er et effektivt middel for å redusere ulykker.

Opplevelse skjerper. Opplevelse er stimuli og variasjon, det meste blir kjedelig etter 3 minutter som er lengden på en poplåt. Veldig mye kan brytes ned i 3 minutters bolker.

Noen andre analysemetoder som jeg har utviklet er:

  • Miljøkapasitets analyse, når er en gate overbelastet av trafikk og hva kjennetegner det?
  • Definisjon av vegen eller gatas tålevne,
  • Analyse av brukergrupper og konflikter i det offentlige rom
  • Forenklet metodikk for KU i by. Håndbok 140 til SVV har metodefeil når det gjelder konsekvenser i by.  Poenget med miljøgateprosjekt og gateanlegg generelt er å løfte verdien til gata. Verdi av en gate er ikke konstant.