Vegnormal 1993

normaler

To generasjoner av veg- og gate normaler

Håndbok av 1993 var et tidsskille. Den innførte begrepet gate i normalene. Før det var det kun vegplaner uansett hvor det måtte være. Bidraget i 2007 utgaven var enkelte innspill og tydligheten mellom veg- og gate er svekket.

Vegnormal 1993
Vegnormal 1993
Vegnomal 2007
Vegnormal 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg var med i diskusjonen rundt håndbok 017 som kom ut i 1993 som var et paradigmeskifte. Normalen innførte gatebegrepet og tillot standard reduksjon hvis det eksisterte begrunnelser for det. Normalen hadde også en grov stedsanalyse for Norge med 3 områdetyper:

  • Område 1 Landlig (veg i landskap)
  • Område 2 Mellomlandet (suburbia)
  • Område 3 Byer og tettsteder (gateutforming i bebygde omgivelser)

Den siste utgaven av 2007 har for mange klasser av veger basert på trafikkmengde som ikke er leselige i forhold til hverandre. Normalen av 2007 har et stort behov for forenkling og ikke minst tydeliggjøre gatedelen. Hierarkiet av gatetyper er uleselig. Arbeidene til SA var her å utarbeide illustrasjoner i hovedsak, innspill om gatedelen ble ikke fanget opp. Det arbeides nå med en veileder for gater som skal definere grammatikk og prinsipper for gater og danne grunnlaget for revisjon av H 017 i 2017