håndbøker

To veiledere som omhandler det offentlige miljø. Gatelys er håndbok 237 og Utforming av bruer er håndbok 164. Begge er utgitt med stive permer i en boklig form.

Arbeidene med håndbok 164 Utforming av bruer er både en veileder i bruestetikk og de rammebetingelser som er nødvendige for å oppnå ønsket resultat. Samtidig er også boka en praktbok for å kunne se den store rikdom Norge har av vakre bruer. Boka er tospråkling på Norsk og Engelsk

Arbeidene med håndbok 237 er delt i en vegdel og en gatedel. Håndboken innførte nye prinsipp for belysning langs veg, de sammenhengende perlerader som har en mye større leselighet enn skifte fra side til side i ytterkurve.

Var sekretær for arbeidet og hovedforfatter for begge håndbøker.

I tillegg til disse har jeg skrevet veiledere om Byformingens historie, Utforming av støyskjermer mm og Designprogram for ulike byer.