jordvern og arealforbruk

Jordvern og arealspredning – en liten serie slides (Video)

Alt er ikke som en tror. Jordvern i det korte perspektiv blir ikke nødvendigvis jordvern i det lange perspektiv. Video som er et kort foredrag viser forskjeller mellom en tett bymessig utvikling og en Norsk modell der en hopper over jordlapper og bygger litt her og der…..

Planlegging handler om å se forbi de politiske korrektheter, de vedtatte sannheter, være åpen og lete etter faktiske sammenhenger og årsaker.

Jordvern og klattepolitikk er en klassiker der kunnskap om sammenheng og effekter ikke slipper til.