kronikker

Kronikker er å delta i samfunnsdebatten. Det å ville, ville byen, å ville et velfungerende samfunn. Disse kan lastes fritt ned :-)

Adresseavisen – kronikker:
Å ville byen
Å ville transport
Å ville sikkerhet

Dagbladet – kronikker:
Å ville samferdsel

Aftenposten:
Bygger veier som om vi er et fattig land

Dagens Næringsliv:
Framtidens trafikkavvikling

Høyres 125-års jubileumsbok 2008:
Visjoner for Trondheim