veg- og trafikkmiljø

I mitt professorat 1 i faget veg- og trafikkmiljø på Institutt for veg- og jernbanebygging prøvde jeg å bruke det utvidete miljøbegrep, dvs ikke bare de numerisk målbare men også de fattbare forhold.

Miljø i byer er spesielt kompleks da den gode bygate er ett sett av kompromisser, dvs idealiserte plankrav og normer er ofte et hinder for de gode løsninger – noe som er et stort paradoks. Bygater handler om opphold og bruke tid og ikke bare om transport. Gater er sambruk mens veger er særbruk. Her er det mye ugjort…

Masterplan tenkingen er nettopp å se på samspillet og helheten – dvs finne de gode løsninger.

Definisjonen av miljø er vanskelig. Ordet betyr alt og ingenting. Alle bruker ordet uansett ståsted. Begrepet miljø brukes av alle politiske partier og alle legger litt forskjellig forståelse inn i begrepet. Ordet har mistet mye av sin mening. Når en snakker om miljø er det viktig å definere hva er det en snakker om… Snakker en om CO2 eller NOX?  Den ene er global og den andre er lokal. Et eksempel på å glemme sammenhengen er dieselbiler, diesel er litt bedre globalt og verre lokalt. Dette visste vi i 1995 men ingen ville høre da… Partikler fra dieselbiler er ikke bra og det er ikke alle filtre som virker som de skal…

Ingeniørenes definisjon av Miljø:

Støy
Forurensing lokalt NOX mm
Forurensing globalt CO2
Ulykker

Andre former for miljø:

Flora og Fauna
Visuelle miljø
Sosialt miljø
Trygget (mot overfall)
Trafikksikkerhet (opplevd)
Tilgjengelighet (universell utforming)