presse, tv og radio

Pressen har mye makt og hva som sies blir lett sannheter.

Intervju med Knut Selberg, etter foredrag for FRP om Samferdsel
Frp TV – (Video)

Intervju med Knut Selberg – TV Adressa Nyheter
TV Adressa Nyheter –  (Video)

Intervju med Knut Selberg på NPR News i forbindelse med Da Vinci broen.
(Radioklipp)

The New York Times – SCANDINAVIA – ARCHITECTURE. Leonardo, if You Could Only Have Lived to See This Day –
(New York Times)