Dijon

prosjekt

Dijon har planlagt og bygget en ny innfart til byen. Denne er ikke sett på som et problem, men som en motor i en ønsket byutvikling. Dijon vokser og blir større. Dette er en veldig forskjellig mindset fra Norsk tenking der veger er definert som problem som skal støyskjermes. Byutviklingsaspektet mangler – sektorplaner er ikke masterplaner.

Gateplanlegging er Byplanlegging

Det er ca 12 år mellom de to bildene. Innfarten kom først så kom byutviklingen og Dijon har fått en ny fin innfart og ny hovedgate i byen

Smaksprøver
Under prosjekt er det bare noen hint og smaksprøver. Masterplanen er så mye forskjellig alt fra logistikk til den industrielle produksjon til overordnet byplanlegging. Se på www.selberg.no der finner man andre referanser og ytterligere kontakter.