by- og stedsutforming

Når rulleringen av kommuneplanens arealdel tar kortere tid enn å gjennomføre en områdeplan eller detaljplan er det noe som ikke stemmer. Manglende forutsigbarhet i planprosesser er et viktig hinder for å få utviklingshjulet til å gå rundt.

Utviklingshjulet er det store samspillet der en rekke forhold påvirker etterspørsel og produksjon. Alt henger sammen med det meste.

For å få en akseptabel forutsigbarhet, krever det at en kjenner hva som kan utvikles om 2 år, 4 år og 5 år. Boligproduksjon tar 5 til 8 år fra en nærmer seg en tomt til byggene står ferdig.