.

fagbøker

Dette er nr 1 av fagbøker til Statens vegvesen og omhandler utforming av gater og hvordan denne preger all by- og stedsforming

Modell veg-gate fagbøker

Dette er første forsøk på en samlet beskrivelse av hva en gate er og hva gateplanlegging innebærer. Forskjellene er fundamentale på alle måter, system, adferd, geometri, hastighet, ansvar med mere. Figuren vise overganger fra veg til gate og fra mye til lite trafikk. I tillegg til dette er det en tredje dimensjon fra separert trafikk til blandet trafikk (Shared Space). Alle gater har blandet trafikk i litt ulik grad. Det handler om sambruk (gater) og særbruk (veger).

Alle gater har blandet trafikk, det er kun graden som varierer.