samferdselsplan Øvre romerike

Øvre Romerike må også henge sammen med seg selv. Den interne tilgjengelighet mellom tettsteder og kommuner internt er for dårlig.

Samferdselsplan Øvre Romerike, dette er Oslo rettet region med manglende infrastruktur for de interne koplinger. Det er et massivt behov for å utvikle den lokale tilgjengelighet. Dokumentet påpekte de manglende koplinger og ga innspill på prioritet.

Samferdselstrategi søker å etablere lokal tilgjengelighet, kortere reiser og nye utviklingsmuligheter i regionen. Dette går på alle typer av transport.

Masterplan arbeidet er her å legge langsiktige føringer og etablere et overordnet plangrep og strategi for den interne tilgjengelighet.

Fingerplan-ovre-Romerike-420x412 samferdselsplan