Byringen

Byringen – Trondheim

Byringen – Kollektivringen er et samlende grep for transport med 3 knutepunkt for kollektivtrafikken

Byringen i Trondheim er under utvikling, enten den planlegges eller ikke….. Trondheim har en struktur som definerer tre naturlige knutepunkt.

Masterplanen er her identifiseringen av Byringen og med det et helt nytt system rundt kollektivbetjening. Sluppen og Leangen Rotvoll er der byen skal vokse. Kollektivbuen blir så til kollektivringen med tre knutepunkt.  Byringen vil prege byvekst, fortetting og hvordan byens trafikksystem vil og skal fungere. Den er definerende.

Byringen overlapper med store transformasjonsområder (Brune områder) der mye av byveksten vil skje de neste 30 år. Byen vokser og fortettes inover og blir mer og mer transportoptimal.