.

leangen

Masterplan Tunga, Leangen, Øvre Rotvoll og Brundalen

Det å etablere et plangrep på Leangen travbane for den kommende byutvikling, (se byringen) kan ikke løses uten at en ser prosjektet i sammenheng med sine naboer og andre tilstøtende prosjekt. En må finne de felles grep som løser og muligjør realisering for alle, enten det er IKANO, IKEA, Rotvoll Eiendom eller Travet.

3D modell indikerer 20 boliger pr dekar og 44 ooo m2 næringsareal. Området blir et viktig bidrag til knutepunktet (se byringen) og å absobere veksten til byen

Masterplan arbeidet sikrer dette og vi har oppdrag for de fleste involverte i bydelen.

Det overordnete plangrep for tilgjengelighet, grønndrag og arealutvikling

leangen