Prosessledelse

Masterplaner, strategiplaner, “endelige” planer er alle resultat av prosesser med samhandling, avklaringer og strategisk mulighetsbasert tenking. Gode masterplaner kan ofte bare være en prosess som leder til  innsikt med tilhørende konklusjoner.

Prosessledelse er nyttig i komplekse situasjoner. Mange faktorer, interesser, holdninger og vinklinger er i spill på samme tid. Der det finnes flere alternative løsninger på en gitt utfordring, så er det ikke alltid enkelt å bare peke i en retning.

Prosessledelse handler om gruppedeltakernes initiativ, kompetanse og kreativitet, og gruppens evne til å se helhet sammen, skaper utfallet. Ekstern hjelp i slike prosesser er nyttig, en som kommer utenfra og kan se på det hele med friske briller. Det er viktig å være åpen og ha rom for nye tanker i slike prosesser.