Bruer er også en helhet

Bruer er sterke symboler, jo vakrere brua er desto sterkere som symbol. Masterplan tenking leder til helhetlig løsninger, men legger de riktige premisser til rett tid som så gjør de vare bruene mulig. De er ikke en ettertanke.

Leonardo da Vinci brua på Ås

Den er et eksempel på samspill mellom flere, en felles tanke om å skape en unik bru som er en fortolkning av Leonardos konsept for en steinhvelsbru omtolket til tre. Beuen beskriver romlig formen til den orginalse steinbrua og er en moderne fortolkning av et historisk konsept.

Hør Knut Selberg snakke om Leonardo da Vinci brua her.