Tegning Birgit Cold

stedstap

Stedstap skjer gjennom mange små hendelser uten en fungerende helhetlig plan, leve Toten faen i Norge er det bærende prinsipp. Stedstap er typisk for mange tett- og spredtsteder

Mange av våre byer og tettsteder preges i dag av «stedstapet». Med dette forstår vi situasjoner hvor man ikke har tatt hensyn til det enkelte steds egenart og særpreg ved planlegging av nye situasjoner. Stedet er gått i oppløsning, og har mistet sin opprinnelige karakter. Egenidentiteten er svekket. Det blir ikke tatt tilstrekkelig hensyn til det enkelte steds egenart og forståelsen av hva som utgjør det spesielle – egenarten.

Dette heter stedstap – tap av karakter og identitet. Svært mange tett- og spredtsteder i Norge er preget av stedstap.

Uten en forståelse av helheten kan en ikke forstå stedsidentiteten. Samspillet mellom de tre elementene landskapet, bygninger og gater/veger utgjør nettopp denne helheten. Enten skal vegen og landskapet dominere eller så skal bebyggelsen og gata få dominere. Uklarhet i hva stedet er og prøver å være skaper stedstap.

Masterplaner er å sette denne helhet inn i en sammenheng og legge de lange føringer for utvikling.