Byforming

By- og stedsforming er kunsten å utforme det fysiske miljø på et helhetlig og generelt nivå forut for utformingen av det enkelte bygg, gateanlegg eller andre miljøkomponenter.

Gatene kan betraktes som skjelettet i en struktur som alt annet organiserer seg i forhold til. Gatene «tegner» og ordner byen i landskapet og bestemmer dens form. Gatenettet og dets form er derfor det viktigste formings-elementet i en by eller i et tettsted.

Volum kontroll er en bedre måte å styre tetthet på enn de tradisjonelle u-grad definisjoner. Byreparasjon Inherredsvei er regulert etter prinsippene til Volumkontroll. Denne definerer maks/min volum og hvor de viktige byggene er.

volumkontroll_modell Byforming
Skjematisk framstilling av volumkontroll som viser noen variabler. Volumkoontroller kan være alt fra svært fleksible til å definere et endelig volum. U-grad regler har ikke denne evne til å styre byggevolumer og med det gi ramme til steds- og byforming