Tegning: Birgit Cold

stedsidentitet

Omgivelsene våre er preget av steder, vi beveger oss fra sted til sted, og vi bruker stedene som referanse når vi orienterer oss i omverdenen.

Stedene danner våre orienteringsrom. Dagligtalen er upresis i bruken av betegnelsen sted. Vi refererer til byer og deler av byer, til grender, gårdsanlegg og enkelthus som steder.

Alle disse stedstypene har noe til felles; de er klart fattbare enheter som er avgrenset fra noe annet.

I stedsutvikling er det viktig ikke bare å se bakover, men tenke hvordan identitet kan underbygges og ikke minst videreutvikles.