.

stedsanalyse

Stedsanalyse danner forståelsesgrunnlaget til steds- og byforming, og er en forutsetning for all helhetlig planlegging.

Stedsanalysen er en systematisk sammenstilling av kunnskap om et sted. Stedsanalysen synliggjør og tolker både forutsetninger og rammer for prosjektet og planer. Stedsanalysen viser stedets kvaliteter og muligheter.Stedsanalysen tar sitt utgangspunkt i helheten snarere enn i elementene.

Stedsanalysen ser både landskapet og bebyggelsen i en sammenheng, og danner så et grunnlag for lokalisering av bebyggelse, gater og veger. En stedsanalyse kan gjøres enkel og være bakteppe til den planlegging som skjer. I planlegging er analysen et verktøy – ikke en målsetting. En stedsanalyse MÅ ikke være omfattende.

Masterplaner bygger på stedsforståelse