Handlingsrom

stedsforming

“By- og stedsforming er kunsten å utforme det fysiske miljø på et helhetlig og generelt nivå forut for utformingen av det enkelte bygg, gateanlegg eller andre miljøkomponenter.” Selberg og Sødal

By- og stedsforming er i skjæringspunktet mellom arealplanlegging og arkitektur, en dialog med begge og er den 3 dimensjonale tenking som mangler i svært mange planer.

Steds- og byforming omhandler den 3 diemensjonale planlegging av byer og tettsteder.

En plan må gi rom for fornuftig utvikling i et prosjekt

  • ha et handlingsrom forutsetninger endres over tid
  • må styre det som er viktig
  • ikke styre det som er uvesentlig

Planer er ofte for detaljerte, styrer for mye og oppnår da lite, da dispensasjoner ofte er nødvendige fra dag en. Og hva som avvikes har en mindre styring på….

By- og stedsforming handler om å forstå utvikling, handlingsrom, forutsigbarhet og hva som må styres for å oppnå ønsket stedsbilde.
Å regulere god arkitektur er umulig, å regulere god stedsforming er mulig hvis en forstår stedsutvikling og hva som skal styres og hva som IKKE skal styres.